POŚ MicroStar Unibloc i POŚ MicroStar Twinbloc - NOWOŚĆ


 

Oczyszczalnia MicroStar przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowych w gospodarstwach domowych i reprezentowana jest przez dwa modele POŚ o nazwach handlowych MicroStar Unibloc i Twinbloc (TB).

Innowacyjna technologia oczyszczania zgodnie z klasyfikacją Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), określana jako SSB (sequential stabilizing activated sludge proces), oparta jest o metodę osadu czynnego i w odróżnieniu do typowego SBR, posiada zintegrowaną stabilizację tlenową osadów ściekowych.

Istotne właściwości oczyszczalni  MicroStar to:

  • Brak nieprzyjemnych zapachów
  • Brak procesów gnicia
  • Brak częstych kosztownych wywozów osadu (3-4 razy rzadziej niż w tradycyjnym reaktorze SBR)
  • Znacznie zredukowane koszty eksploatacji                                                                                                                                                                                              

W zakresie sprawności i wytrzymałości oczyszczalnia posiada znak CE i pełną zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2.

Charakterystyka procesu oczyszczania:

 

Wszystkie procesy oczyszczania realizowane są w ramach regularnego cyklu, programowanego za pomocą urządzenia sterującego. Jeden cykl oczyszczania składa się z następujących faz:

Napowietrzanie: oczyszczanie ścieków (natlenianie aerobowe, nitryfikacja aerobowa i denitryfikacja beztlenowa)

 

Ścieki z gospodarstwa domowego doprowadzane są grawitacyjnie do osadnika wstępnego (2000 l) - pierwsza komora zbiornika. Tutaj rozpoczyna się już wstępne biologiczne oczyszczanie ścieków, jak również proces denitryfikacji i zatrzymania grubych zawiesin. Związki organiczne ulegają rozkładowi przy udziale tlenu i dzięki obecności mikroorganizmów zawartych w osadzie czynnym. Napowietrzacz rurowy umieszczony na dnie komory dostarcza znajdujący się w powietrzu tlen niezbędny do rozkładu składników ścieków. Napowietrzanie odbywa się w sposób przerywany, tak aby odpowiednia ilość powietrza została dostarczona przy niewielkim nakładzie energii. W instalacji powstaje atmosfera aerobowa. Napowietrzanie powoduje jednocześnie dobre przemieszanie w obu komorach całej instalacji. Wstępnie biologicznie oczyszczone ścieki przedostają się grawitacyjnie do drugiej komory zbiornika przez okrągły otwór w ściance dzielącej.

Osadzanie: funkcja oczyszczania wtórnego

W drugiej komorze zbiornika (1000 l) odbywa się dodatkowe biologiczne oczyszczanie ścieków przy udziale tlenu. Ze względu na cykliczne sterowanie faz, komora druga pełni również rolę osadnika wtórnego. Po zakończeniu fazy napowietrzania, osad czynny znajdujący się w komorze, opada na dno. W górnej części komory natomiast powstaje strefa czystej wody.

Odpompowywanie: odprowadzenie oczyszczonej wody

 

Po zakończeniu fazy sedymentacji, zbędny osad recyrkuluje do pierwszej komory, a oczyszczona woda zostaje wypompowana do odbiornika. Następnie rozpoczyna się kolejny cykl.

Sterowanie odbywa się elektronicznie za pośrednictwem regulatora MicroStar z wyświetlaczem LCD. W chwili uruchamiania urządzenie jest nastawiane na maksymalną dopuszczalną liczbę mieszkańców i to jest jedyna wymagana czynność konfiguracji.  W przypadku krótszych okresów zwiększonej eksploatacji lub dłuższych okresów zmniejszonej eksploatacji, zmiana ustawienia liczby użytkowników nie jest potrzebna. Błędy w pracy urządzenia zgłaszane są sygnałami optycznymi i dźwiękowymi. Wbudowany odrębnie zasilany moduł alarmowy pozwala sygnalizować optycznie i akustycznie brak napięcia w instalacji oraz archiwizować liczbę przepracowanych godzin z możliwością odczytania w razie potrzeby.

Copyright © 2009-2024 ART-SANIT - Wszelkie prawa zastrzezone. Realizacja: strony internetowe bydgoszcz